ÇEREZ POLİTİKASI ve Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

 

Waker App (“Waker App” veya “Şirket”) olarak sahibi olduğumuz Waker adlı uygulama (“Uygulama”) ve https://wakergames.com adresli internet sitesi vasıtası ile kullanıcılarımıza dair elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğine veri sorumlusu olarak önem veriyoruz.

 

Uygulama kullanıcılarına Yönelik işbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 2016/ 679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(“GDPR”) uyarınca, Uygulama’nın işletilmesi sırasında ve Uygulama’nın kullanıcıları/ziyaretçilerine ilişkin çerez konumlandırılmış olması gerekçesi ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verip; KVKK ve GDPR tahtında veri sorumlusu sıfatını haiz Waker App olarak Uygulama’da hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi dair KVKK ve GDPR tahtındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Uygulamamız kullanmanız sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ( hepsi birlikte “çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK ile GDPR olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız veya Kullanıcı Aydınlatma metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR (ikisi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) tahtında Waker App olarak veri sorumlusu sıfatı ile zorunlu ve gerekli temel çerezler ile analitik çerezleri hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi edilmesi ve meşru menfaat gerekçeleri ile; hedefleme reklam ve analiz çerezleri ise rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Uygulama’da gezinmenizi ve Uygulama’nın güvenli alanlarına erişim sağlamak gibi istediğiniz özellikleri kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, Uygulama’nın çalışmasına izin veren hizmetleri sağlayamayız.

Gerekli Temel Çerezler: Ziyaretçilerin ve kullanıcıların Uygulamayı nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamakta olup; ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca Uygulama’nın çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır.

Analitik Çerezler: Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin Site’nin yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini ve/veya kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir. IP adresiniz ya hiç kaydedilmemekte veya bunun bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilmektedir.

Google Analytics: Bu çerez, Google Analytics hizmeti tarafından rastgele ve benzersiz oluşturulan bir sayıyı sayfa tanımlayıcısı olarak atayarak sayfaları ayırmak için kullanılır. Sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ilgili sayfa için ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak için kullanılır.

 

 1. Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezler: Bu faaliyet için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

Facebook: Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması için çerezler kullanılabilir (Facebook Piksel Kodu).

 

Çerez Detayları

 

Sağlayıcı               Çerez Adı             Çerez Türü          Çerezlerin Kontrolü        Saklama Süresi

Google Analytics              _ga        Kalıcı, 3. taraf çerez        Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret       2 Yıl

Google Analytics              _ga        Oturum, 3. taraf çerez   Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret       Oturum süresi

Google Analytics              _ga        Oturum, 3. taraf çerez   Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret       Oturum süresi

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Uygulama vasıtası ile pasta IP, cep telefonu üzerinden bağlanıyorsanız IDFA numaranız, çerez kullanım ayarlarınıza göre lokasyon, tercihleriniz ve session gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz çerezler vasıtası ile KVK Mevzuatı’nda düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Uygulama’ya her eriştiğinde internet sunucumuza gönderilen bilgiler (erişim tarihi, saati, Link yapan internet sitesinin URL’si, erişilen dosyalar, aktarılan veri hacmi, tarayıcı tipi v-sürümü, işletim sistemi ve IP adresi gibi), (ii) Uygulama’nın işlevselliğinin sağlanması ve Kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak, (iii) hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak, (iv) Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, (v) reklamları optimize etmek ve yayınlamak ve (vi) Uygulama’nın kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVK Mevzuatı için gerekli teknik tedbirleri alınmak kaydı ile (i) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) analitik hizmet aldığımız şirketlere ve (iv) talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

 

KVK Mevzuatı uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ve her halükârda çerezleri kontrol etme haklarınız mevcut olup; Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır. Buna göre aşağıdaki kanallardan dilediğiniz zaman tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahip olduğunuz hatırlatmak isteriz.

 

Adobe Analytics               http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL       https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Analytics              https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics              https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer             https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox   http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera   http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:   https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. GAMZE APT NO: 76 KAT : -1 İÇ KAPI NO: 3 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresi üzerinden Şirket’e kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 1. Giriş

 

Kişisel verilerin korunması WAKER GAMES DİJİTAL OYUN VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket” veya “WAKER App”) en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

 

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 

Kapsam

 

İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin WAKER App Uygulaması (“Uygulama”) vasıtası ve https://wakergames.com alan adlı internet sitesi ( “Site”) aracılığı ile otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

2.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

2.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

 

2.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

 

2.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

2.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 

2.2.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri, Şirketimiz tarafından mevzuatta öngörülen çerçevede işlenebilecektir.

 

2.2.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.2.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 

2.2.4 Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.2.5 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

2.2.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.2.7 Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

2.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

2.4 Kişisel Veri İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde, kişisel veriler ve dahi özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.

Şirketimiz tarafından etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonun yürütülüp duyulması

Şirketimizin kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yukarıdaki amaçlara ilişkin Kullanıcı aydınlatma metnine WAKER App Uygulama’sı ve Çerezlere ilişkin detaylı aydınlatma metinlerine ise internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

2.5 Veri Grubu Kategorileri

Şirket kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri grubuna göre kategorize etmektedir. İlgili kategoriler aşağıdaki gibidir;

 

Veri Grubu         Açıklaması

Ziyaretçi              Siteye ilgili URL ile girip;çerez konumlandırılması gerekçesi ile kişisel verileri toplanan veya Uygulama aracılığı ile IDFA üzerinden verileri toplanan gerçek kişiler

Kullanıcı/Müşteri             Kullanıcı olarak Uygulama’da verilen hizmetler kapsamında ve iletişim amaçlı işlenen gerçek kişi verileri

Çalışan  Şirket çalışanlarının Şirket faaliyetleri kapsamında müşterilerin sistemlerinde yapmış olduğu işlemlerin kayıtları

2.6 Veri Grubu Bazında İşlenmekte olan Kişisel Veriler

 

Veri Grubu         İşlenen Kişisel Veri

Ziyaretçi             

Risk Yönetimi Bilgisi:IP adresi

Çerezler: IP/lokasyon

Talep/Şikâyet Yönetimi: Ziyaretçinin ilgini kanal üzerinden ilettiği bilgiler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

Çalışan 

Kimlik Bilgisi:Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kullanıcı              

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, session bilgisi, log kayıtları

Kimlik Bilgisi:Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda (i)Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) veya Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kuralları olarak bilinen Bağlayıcı Şirket Kurallarının (“Bağlayıcı Şirket Kuralları”)onaylanmasını şartıyla aktarılır.

 

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler’e özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

 

Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini veri sahibi kategorisi bazında kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kullanıcılara dair aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar tüm teknik güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Şirketimiz, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından daha özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

6.1 İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının arttırılması ve Denetimi

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine periyodik gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dahil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

7.1 İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. GAMZE APT NO: 76 KAT : -1 İÇ KAPI NO: 3 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL  adresi üzerinden Şirket’e kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalı ile iletebileceklerdir.

 

7.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

TİCARİ İLETİ İZNİ ONAYI

Waker App mobil uygulaması (“Uygulama”), WAKER GAMES DİJİTAL OYUN VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.

Şirket tarafından Şirket’e ilettiğim iletişim bilgilerime tanıtım, kampanya ve promosyon gibi her türlü pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak ticari elektronik ileti gönderilmesini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarına aktarılmasını kabul ediyorum.

WAKER APP UYGULAMASI KULLANIM ŞARTLARI VE ÇEREZLER

 

Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. 

 

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

WAKER APP mobil uygulaması (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır), Waker Games Dijital Oyun ve Bilişim Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın Uygulama’nın, kullanımı, indirilmesi, Uygulama’ya kayıt olunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve www.wakergamesom/kurallar üzerinden erişilebilen Kurallar dokümanı başta olmak üzere Uygulama üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir ve işbu Koşullar’ı kabul etmektedir.

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. Koşullar’ın Konusu

Uygulama, Çeşitli kategorilerde içeriklerin ve/veya Kullanıcılar’ın yeteneğe dayalı oyunlar oynadığı ve Koşullar’a uygun olarak ödüllerin verildiği , yarışmaların yayınlandığı, oyun, eğlence, reklam ve içerik platformudur.

İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. İşbu Koşullar her türlü içerik, bilgi ve diğer materyali sağlayan taraflara da uygulanmaktadır.

 

 1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Kullanıcı, işbu Koşullar’ın kabulü tarihinde Koşullar’ı anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduğunu 18 YAŞ, Koşullar’ın sonuçlarını tümüyle anladığını kabul eder. Kullanıcı, bu Koşullar’ın kendisi açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Uygulamaya katılım sağlamak hususunda tek sorumludur. Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu katılımı geçersiz kabul edilecektir. Hizmetlere erişim hakkı, bu Koşullar’ın geçersiz veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının yasak olduğu yerlerde ilgili yasa, kural veya yönetmeliklerle çelişen ölçüde hizmet sunumu iptal edilir.

2.2 Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanılabilmesi için Kullanıcı’nın bir hesap açmasını, telefon numarası, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kayıt olmasını gerekli kılabilir. Kullanıcı, Uygulama’ya telefon numarası, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar’a konu Uygulama çerçevesinde Facebook, Twitter veya ilgili kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

2.3 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini, bu bilgi ve belgelerin;TC KİMLİK NUMARASI / PASAPORT NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI, İKAMETGAH ADRESİ olabileceğini kabul ve beyan eder.

2.4 Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. ŞİRKETİN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNA GİDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

2.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.AKSİ TAKDİRDE OLUŞACAK OLAN ZARARLARDAN ŞİRKET SORUMLU DEĞİLDİR.

2.6 Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook,Google,Whatsapp,Twitter veya diğer bir kimlik doğrulama mekanizması hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Kullanıcı’nın Uygulama’da yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın hesabına son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir.

2.7 Kullanıcı, Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen ya da farklı şekillerde erişilebilir kıldığı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, fotoğraf, metin, video, bilgi, yazışma, yorum, yazılım, multimedya eseri ve sair özellikler (“İçerik”) ile kullanıcı adı ve sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.8 Kullanıcı işbu Koşullar ile, Uygulama’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

2.9 Şirket, İçerikler’in Uygulama’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Uygulama’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

2.10 Kullanıcı konum ve lokasyon bilgilerinin Şirket tarafından Uygulama içerisinde kullanılabileceğini bildiğini, bu bilgilerin Şirket ile paylaşılmasını kabul ettiğini, bu bilgileri paylaşmayı cihazının ilgili özelliklerini kapatmak suretiyle sonlandırabileceğini bildiğini kabul eder.

2.11 Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12 Kullanıcı, Uygulama içerisinde Uygulama içi içerik, mal ve hizmet satın alınabileceğini, bu satın almaların ilgili üçüncü kişi uygulama mağazası işleticisinin hizmetleri aracılığı ile yapılabileceğini ve bu sebeple satın almanın gerçekleştiği uygulama mağazasında yer alan ilgili koşullarına uymakla yükümlü olduğunu ve bu işlemlere Şirket’in taraf olmadığını ve işlemlerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

2.13 Kullanıcı, Uygulama’yı cihazından kaldırarak veya Uygulama’da yer alan talimatları uygulayarak hesabını Uygulama üzerinden dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.

2.14 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulama’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Şirket Koşullar ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Uygulama üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükarda söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.15 Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le işbirliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

2.16 Kullanıcı, şahsına ait olan kişisel verileri, Şirket ile ödül vermeyi taahhüt edecek olan üçüncü arasında yapılan sözleşmeler doğrultusunda kazananlara ödül dağıtımı amacıyla paylaşma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17 Her yıl, bir önceki yılın tüm kazananları şirkete güncel adres ve sosyal güvenlik (veya diğer vergi kimlik numarası) bilgilerini sağlaması gerekebilir. Bu bilgiler, şirketin vergi düzenlemelerine uymasına izin vermek için kullanılacaktır ve vergi makamlarıyla paylaşılabilir. Ödül kazanılması halinde kazanan, tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür. BU BİLGİLERİN, VERGİ MAKAMLARI DIŞINDA 3. KİŞİLERE AKTARILMAYACAĞI TAAHHÜT EDİLİR.

2.18 Şirket, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Kullanıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Kullanıcı’nın Gizli Bilgiler’inde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Koşullar’ın süresi ile sınırlı münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

 

3.2 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

3.3 Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Koşullar kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

3.4. Kullanıcı, üçüncü parti yazılımlar ile Uygulama’dan haksız kazanç sağlamaya çalışması halinde işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmiş sayılacak ve yarışmadan çıkarılabilecek olduğunu; bu durumun aynı zamanda Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil edeceğini; ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Sorumlulukların Sınırı

4.1 Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler, sair içerikler ve sorular/cevaplar “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Kullanıcı, İçerikler ile Uygulama’da paylaştığı sair her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler ve İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3 Şirket, (i) Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

4.4 ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, PAY SAHİPLERİ VE SAİR ÇALIŞANLAR UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA SERVİS TEMİNİ, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA KULLANICI’NIN SON 3 (ÜÇ) AY İÇİNDE KAZANDIĞI ÖDÜL TUTARI YA DA 100 (YÜZ) TÜRK LİRASI’NDAN DAHA YÜKSEK TUTARDA OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR.

4.5 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.6 Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Hizmetlerin herhangi bir sebeple (bilgisayar virüsü, yazılım hatası, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar, Şirket’in görüşüne göre, hizmetlerin güvenlik ve dürüstlük kurallarını etkileyen davranışlar veya diğer her türlü nedenlerle) planlandığı şekilde yürütülememesi halinde Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sebep veya konuyla ilgili herhangi bir Kullanıcı’yı diskalifiye etme ve / veya hizmeti iptal etme, sonlandırma, uzatma, değiştirme veya askıya alma ve tüm uygun girişlerden kazananları seçme hakkını saklı tutar. Kullanıcı ayrıca, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin engellenebileceğini kabul eder.

 

 1. Yükümlülüklerin İhlali

Kullanıcı’nın işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Uygulama’ya ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, işbu Uygulama kapsamında Kullanıcı’lara ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) kapsamında kişisel veri sayılan bilgileri veri sorumlusu sıfatıyla “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”nde (kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir. İŞBU DETAYLI BİLGİLER İÇİN www.wakergames.com/aydinlatmametni

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ve Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 1. Muhtelif Hükümler

8.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

8.2 İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

8.3 Kullanıcı, işbu Koşullar’ı, Koşullar’dan kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.

8.4 İşbu Koşullar, Kullanıcı, Uygulamalar’ın yayınlandığı muhtelif mecralar ve Şirket arasında temsilcilik, acente, distribütörlük ilişkisi gibi herhangi bir ilişki tesis etmez.

 

 

 

WAKER APP  UYGULAMASI,  WAKER APP  OYUNLARI, WAKER APP  YARIŞMALARI RESMİ KURALLARI

 

 

WAKER APP  Yarışmaları (bundan sonra “Yarışma” olarak anılacaktır) WAKER APP  mobil uygulaması (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır), interaktif oyunlar ( bundan sonra “Oyun” olarak anılacaktır) Waker Games Dijital Oyun ve Bilişim Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte ve finanse edilmektedir. Yarışma, çekiliş ve hediyeler ve benzeri tüm girişimlerde Waker Games Dijital Oyun ve Bilişim Anonim Şirketi’nin sorumluluğu altındadır. Apple Inc. Şirketi, ortakları veya iştirakleri ile bir ilgisi yoktur, Apple Inc. Yarışma, çekiliş ve hediyeler ile ilgili herhangi bir bağlantıyı, sponsorluğu ve idari sorumluluğu reddeder.

 

WAKER APP  HAFTALIK YARIŞMASINI KAZANMAK VEYA YARIŞMAYA KATILMAYA HAK KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ÖDEME VEYA SATIN ALMA İŞLEMİ GEREKLİ DEĞİLDİR.

 

WAKER APP  OYUNLARINI OYNAMAK İÇİN HERHANGİ BİR ÖDEME VEYA SATIN ALMA İŞLEMİ GEREKLİ DEĞİLDİR..

 

WAKER APP  UYGULAMASINI KULLANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ÖDEME VEYA SATIN ALMA İŞLEMİ GEREKLİ DEĞİLDİR.

 

WAKER POINTS KAZANIMI VE KULLANIMI

 

Waker Points’e sahip olmak için bir ödeme veya satın alma gerekli değildir.

Waker Points paraya çevrilemez ve parayla satın alınamaz.

 

Waker Points (bundan sonra “Puan” olarak anılacaktır) Uygulamaya bağlı Oyunlar oynanarak ve Uygulama içindeki reklam izleme butona basılması (Puan için reklam izle butonu) halinde kazanılır.

 

YARIŞMAYA (YARIŞMALARA) KATILIM:

İşbu Resmi Kurallarına tabi olan Yarışmaya katılım, dünya çapında herkese açıktır. ANCAK YARIŞMANIN, HUKUKEN YASAKLI VEYA KISITLI OLDUĞU YERLERDE; GEREKLİ TABİİYET, KAYIT VEYA GEREKEN DİĞER ŞARTLARIN KARŞILANMADIĞI VEYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN GİRİŞ YÖNTEMLERİNİN UYGULANMADIĞI DURUMLARDA KATILIMIN GEÇERSİZ OLACAĞI veya kullanıcının gerekli işbu yöntemleri uygulamadığı hallerde uygulamadan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabileceği YARIŞMACI TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. YARIŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA TABİDİR.

 

Yarışmaya katılmak için herhangi bir ödeme veya satın alma gerekli değildir.

 

Yarışmaya söz konusu adımların her birini uygulayarak katılabilirsiniz:

 

 1. Uygulamayı Apple Store, Google Play veya diğer uygulama marketlerinden mobil cihazınıza indirin veya indirilmiş olan Uygulamaya giriş yapın. Uygulama kullanıcı hesabınız (bundan sonra “Hesap” olarak anılacaktır) varsa, var olan Hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hâli hazırda bir Hesabınız yok ise onaylanmış eposta adresiniz ile yeni bir Hesap oluşturabilirsiniz.

 

 1. En az 5.000.000 Waker Points’e sahip hesaplar yarışmaya katılabilir.

 

 1. ‘’Yarışmaya Katıl’’ butonuna tıklayın. Şirket tarafından yarışma tarihinden önce belirlenmiş Oyun’ u oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer oyun sırasında basarisiz olursanız reklam izleyerek tekrar oynayabilirsiniz AKSİ TAKDİRDE TEKRAR OYNAMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Yarışma sona erene kadar oyunu gereken şartları yerine getirerek oynayabilirsiniz. Yarışma sırasında başarısız olunduğu takdirde tekrar yarışmaya girmek için reklam izlemek dışında başka bir yol bulunmamaktadır.

 

Uygulamayı indirerek, tarafınızca sağlanan veya Şirket tarafından toplanan sizinle ya da Yarışmayla ilgili herhangi bir bilginin Şirket tarafından, WAKER APP  Uygulamasının Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni. Çerez Politikası uyarınca ve WAKER APP  Uygulamasının Kullanım Şartları ve Çerezler, Yarışma ve Oyun Kuralları ve Elektronik Ticari İleti Onay Metni çerçevesinde kullanılmasını kabul edersiniz.

 

Şirket, Kullanıcı’nın WAKER APP  Uygulamasının Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni. Çerez Politikası uyarınca ve WAKER APP  Uygulamasının Kullanım Şartları ve Çerezler, Yarışma ve Oyun Kuralları ve Elektronik Ticari İleti Onay Metni çerçevesinde;

(a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya

(b) Kullanıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya

(c) Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Kullanıcı’nın Gizli Bilgiler’inde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.

 

Kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 5-

 (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Uygulamayı indirerek Uygulama’nın Kullanım Şartları ve Çerezler, Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni, Yarışma ve Oyun Kuralları ve Elektronik Ticari İleti Onay Metni ’ne tabi olduğunu kabul edersiniz. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, yarışmacı girdilerinin bir komut dosyası olduğunu veya otomatikleştirilmiş yazılımlar vasıtasıyla üretildiklerini tespit ettiği hallerde yarışmacıyı diskalifiye etme hakkını açıkça saklı tutar. Hangi ülke sınırları içerisinde olursa olsun Komut dosyası, script, macro vs. gibi otomatikleştirilmiş yazılımlar ve harici appler , programlar , yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilen tüm katılımlar geçersizdir. İşbu durumun tespiti halinde Kazanılan Tüm Ödüller iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda Şirket’in, kullanıcıya KARŞI HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR

 

ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANMAK İÇİN:

Şirket kazananın bildirdiği eposta adresi ile kazanana 5 iş günü içerisinde ulaşamazsa, kazanan işbu Yarışma kapsamında kazandığı Ödülü (bundan sonra ‘’Ödül’’ olarak anılacaktır) kaybedebilir.

Eposta adresinin değiştiğini bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır. Şirket bu gibi durumlarda Ödülü vermeyi reddedebilir. İşbu durumun tespiti halinde Ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

 

Şirket çalışanları, iş ortakları WAKER APP  projesine dahil olan çalışanları, acenteleri ile bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve reklam ve tanıtım ajansları, bu Yarışmanın geliştirilmesinde veya yönetiminde yer alan diğer herhangi bir kuruluşta çalışanlar ile yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmamak üzere bu kişilerin aileleri ve aynı konutta ikamet edenlerin, WAKER APP  Projesinde çalıştırıldığı veya görevlendirildiği sırada ve çalıştığı son günü takip eden oniki (12) ay boyunca, Yarışmayı kazanamayacaktır. İşbu durumun tespiti halinde Ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutarak YARIŞMACILARIN HAKLARINA HALEL GETİRİLMESİNE ENGEL OLUR.

 

Ülkesinin/İKAMET ETTİĞİ yerin yasaları UYARINCA hareket etmek yarışmacının sorumluluğundadır. Bazı ülkelerin yasaları gereğince, yarışmacının, Şirketten Ödülünü almasına engel olabilecek durumlar ortaya çıkabileceği yarışmacı tarafından kabul edilmektedir. Yarışmacı, kazanması halinde dahi ülkesinde/İKAMET ETTİĞİ yerde yasaların engel olması halinde, Şirketten herhangi bir Ödül alamayacağını kabul etmektedir. Bu Yarışmaya katılmakla, ÜLKESEL VE İKAMET EDİLEN YER AÇISINDAN ŞİRKETİN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR AKSİNE KULLANICI BU RİSKLERİ KABUL ETMİŞ SAYILIR. ŞİRKETE KARŞI İŞBU NEDENLERDEN DOLAYI BAŞVURMA, TAZMİNAT TALEP ETME VB. HAKLARI YOKTUR.

 

ÖDÜLLER VE ÖDÜL KAZANILMASI:

Uygulamada düzenlenen her bir yarışmanın kazananı, tamamen Şirketin takdir yetkisinde belirlenecek olan bir Ödülü kazanacaktır. Ödül WAKER APP  uygulamasında kullanılabilecek Anahtar (bundan sonra “Anahtar” olarak anılacaktır) olacaktır. Ödül kazananlar, kazandıkları Ödül’ü (Ödül’leri) yalnızca WAKER APP  uygulamasında bulunan Mağaza (bundan sonra “Mağaza” olarak anılacaktır) bölümünde kullanabilirler. BU ÖDÜLLERİN DIŞA AKTARIMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

 

Anahtara sahip olmak için bir ödeme veya satın alma gerekli değildir.

Anahtarlar paraya çevrilemez ve parayla satın alınamaz.

 

Şirketin takdir yetkisinde belirlenecek olan sıralamaya göre Ödül dağıtımı yapılacaktır. Sıralama ölçütü yarışmacıların, yarışma süresince yaptıkları skorlarla doğru orantılı şekilde yapılacaktır.

 

ÖDÜL MÜNHASIRAN ÖDÜLE HAK KAZANAN KULLANICI ÜZERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİR Ödül hiçbir şekilde devredilemez, havale edilemez ve hiçbir şekilde ikamesine izin verilmez. Ek olarak, Ödülün kazanana tahsisi hukuki sebeplerle mümkün değilse veya kazananın herhangi bir sebeple Ödüle ilişkin talep öne sürme hakkı yoksa ya da bu hak ortadan kalkmışsa, Şirket herhangi bir Ödül vermeme hakkını saklı tutar. Hukuki sebeplere örnek olarak; kazananın vefat etmesin ve benzeri olumsuzluklar dahildir.

 

Ödül, yarışmanın sona erdiği günü takip eden 30(OTUZ) iş günü içerisinde ÖDÜLE HAK KAZANAN HESAPLARA AKTARILMIŞ OLACAKTIR.

 

Uygulamayı kullanan her bir yarışmacı sadece bir Hesap oluşturabilir, kullanabilir ve kontrol edebilir. Her Hesap yalnızca bir şahsa ait olabilir ve yalnızca aynı şahıs tarafından kullanılabilir ve kontrol edilebilir. Bu kuralın ihlal edildiği durumlarda Şirketin Ödülü iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcılar, ilgili hesabı “birlikte” kullanamazlar. Ödülü kazanan hesaba kazandığı yarışmanın Ödülü yalnızca bir kez ödenir. Aynı Hesaptan aynı yarışmada birden fazla Ödül kazanılamaz. Bu gibi durumların tespitinde Ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Şirket, birden fazla Hesap açıldığını, sürdürüldüğünü, kullanıldığını veya kontrol edildiğini belirlerse, Şirketin sahip olduğu diğer haklara ek olarak, Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma, askıya alma veya Ödülün verilmesini iptal etme hakkını saklı tutar.

 

Şirket, tamamen kendi takdirinde olarak, sakıncalı yazılımlar, bilgisayar virüsleri, hatalar veya kontrolü GİBİ MÜCBİR SEBEPLER dışındaki her türlü sebepten dolayı Yarışmayı iptal etme, askıya alma veya yayını kesme hakkını saklı tutar.

 

Her Hesap sadece bir ödeme hesabıyla ilişkilendirilebilecektir. Aynı şekilde bu ödeme hesabı, birden fazla Hesap ile ilişkilendirilemeyecektir. İhlalin gerçekleşmesi durumunda Şirket, ihlal ile bağlantılı hesabın kapatılması, Ödülün iptal edilmesi veya verilen Ödülü geri almayı talep hakkını saklı tutar.

 

Şirketin, Hesap ile bağlantılı olarak her türlü iletişim, adres, kimlik bilgisi ve başkaca gerekli olabilecek her türlü bilgiyi isteme hakkı saklıdır. Bu bilgilerin Şirket ile paylaşılamaması, Hesabın silinmesi, Ödülün iptali veya verilen Ödülün geri alınması sonucunu doğurabilecektir.

Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talepedebileceğini kabul ve beyan eder.

 

Discord vb. gibi gruplarla, toplu oynamak, toplu yardımlaşma yapmak, diğer yarışmacılar ile yapılan haksız rekabete konu olan tüm davranışlar Yarışma kurallarına aykırıdır. Şirket bu durumun tespitinde ödülü vermeyi reddetme ve hesabı silme hakkına sahiptir.

 

MAĞAZA KULLANIMI

 

Yarışmalardan kazanılan Anahtarlar ve (veya) Şirketin belirlediği oranlar ile Puanlarını Anahtara çeviren kullanıcılar Uygulamada bulunan Mağaza bölümünden hediye seçip, talepte bulunabilirler.

 

Her hediyenin bir Anahtar değeri vardır. Talep ettikleri hediyeye yeterli Anahtar sayısına sahip olan hesap sahipleri Uygulama içerisindeki Mağaza bölümünden talepte bulunurlar.

 

Hediyeler sadece hesap sahiplerinin adına teslim edilir. Hediyeler aktarılamaz. Hediye gönderimi sırasında oluşacak kargo, kurye, transfer ücreti vb. gibi masraflar hediye sahipleri tarafından karşılanmalıdır.

 

Teslimatı mümkün olmayan hediye talepleri, Anahtar miktarı kullanıcıya geri verilerek iptal edilir ve talepte bulunan kullanıcıya Şirkete sağladığı iletişim kanalarından biri seçilerek bilgi verilir.

 

Şirket, hediyelerin anahtar değerlerini değiştirme hakkına sahiptir.

 

Şirket, Mağaza’da bulunan hediyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

 

 

GENEL ŞARTLAR VE BİLDİRGELER:

Uluslararası katılımcılar dâhil tüm yarışmacılara duyuru: Yarışmaya katılmanız veya herhangi bir Ödülü kabul etmeniz durumunda tüm ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi kabul etmiş bulunursunuz. Uygulanabilir olduğunda Şirket, kazanandan on (10) iş günü içerisinde, Şirket tarafından hazırlanmış bulunan ‘’Uygunluk Belgesi’’ ve ‘’Sorumluluk ve Tanıtım Serbestisi’’ belgelerini yahut Şirket tarafından uygun görülecek sair belgeleri düzenlemesini, imzalamasını ve Şirkete ulaştırmasını isteyebilir (Bu belgelerin hazırlanması ve Şirkete ulaştırılması kazanma şartı olarak belirlenebilir). Şirketin takdirine bağlı olarak, ödülün teslimi için ilgili vergi belgelerinin tamamlanması şart koşulabilir. Kazanan bir ödül alabilmek için hesap bilgisi yanı sıra kimlik belgesi, adres ve doğum tarihi bilgilerini de kanıtlayan belgeler sunmak zorundadır.

 

 

 

 

Kazananların, Şirketin kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Resmi Kuralların herhangi bir hükmünü ihlal ettiklerine kanaat getirilirse kazananlar Yarışmadan diskalifiye edilebilecektir. Yarışmaya katılmakla ilişkili her türlü risk münhasıran yarışmacıya aittir. Şirket; (1) kazanan tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayanan başarısız veya hedefine ulaşmayan bildirimlerden, (2) kayıp, geç iletilmiş, eksik, okunaksız, muğlak, yanlış yönlendirilmiş, zarar görmüş veya hedeflenen alıcı tarafından bilgisayar hatası ya da sair bir teknik hata nedeniyle yahut herhangi bir başka şekilde kısmen veya tamamen teslim alınamamış olan Şirket tarafından yapılan bildirimlere verilmiş olan yahut bunlarla ilişkili kayıtlardan, (3) Yarışmaya katılımı herhangi bir şekilde engelleyen ya da kısıtlayan iletişim hataları, donanım ya da yazılımlardan kaynaklanan her türlü hata, kayıp ya da erişilemeyen ağ bağlantıları veya hatalı, eksik, yanlış ya da gecikmeli bilgisayar aktarımlarından, (4) telefon ağları, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ekipmanı ve yazılımlardaki teknik hatalardan, program hataları ve diğer hatalardan, gecikmeli bilgisayar işlemlerinden veya ağ bağlantılarından, (5) Uygulamadaki sorular ve cevapların tamlığından veya doğruluğundan, soru ve cevaplarla ilişkili sistem hatalarından, (6) Uygulamanın indirilmesi yahut herhangi bir şekilde Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı veya başka bir kişinin bilgisayarı veya mobil cihazının uğrayabileceği tüm zararlardan ve (7) Ödülün bir kısmı veya tamamına ilişkin tük garantilerden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Şirket, kötü niyetli üçüncü parti yazılımları kullanan Hesapları Yarışmadan çıkarmaya ve bu yazılımlar aracılığıyla kazandığı ödülleri vermemeye yetkilidir. Bu yazılımların kullanılması, Uygulamanın fikri ve sınai mülkiyet haklarının yarışmacı tarafından ihlali anlamına gelecek ve yarışmaya katıldığı anda onay verdiği Kullanım Şartları ve Çerezler ve Yarışma ve Oyun Kuralları’na aykırılık teşkil edecek olup, bu halde yarışmacı hakkında yasal süreç başlatılabilecektir.

 

Uygulama, yarışmacılara ait kişisel verileri, yapılan sözleşmeler doğrultusunda ödül finansmanını sağlayacak olan sponsorlar ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen diğer üçüncü kişiler ile paylaşma hakkını haizdir.

 

YARIŞMA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP ŞİRKET YARIŞMA VE YARIŞMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR.

 

WAKER APP  OYUNLARI

 

WAKER APP  Uygulamasına bağlı olan Oyunlar ’da kazanılan Puanların kullanıcın hesabına aktarılması için Oyunlarda kullanılan hesap ile Uygulamada kullanılan hesap aynı olmalıdır.

 

Misafir olarak giriş yapılan oyunlarda kazanılan Puanlar hiçbir hesaba aktarılmaz ve olası kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

 

 

1. You agree to comply with the terms and conditions of this User Agreement.
2. You acknowledge that Waker Games may use your name, email address, and gameplay data for promotional purposes. Your personal information will not be shared with any third party without your consent.
3. You agree to not engage in cheating or any other form of misconduct that could compromise the integrity of the competition. Cheating includes using bots or any other automated tools to play the game.
4. You acknowledge that Waker Games may disqualify you from the competition if you violate the rules or engage in cheating. Waker Games may also ban you from participating in any future competitions.
5. If Waker Games wants to confirm, you must officially prove that you are over 18 years old.
6. You understand that in order to participate in the competition and be on the leaderboard, you must provide your email address and nickname. You can delete your account from My Profile if you want. If you delete your account, you are considered withdrawn from the competition.
7. You understand and agree that Waker Games is not responsible for any technical issues or errors that may occur during the competition. Waker Games will make every effort to ensure that the competition runs smoothly, but it cannot guarantee that there will be no technical issues.
8. You acknowledge that Waker Games may modify or cancel the competition at any time without prior notice. If the competition is cancelled, Waker Games will not be liable to provide any compensation or reimbursement to the participants.
9. You agree to release and hold harmless Waker Games from any claims, damages, or liabilities arising from your participation in the competition. You participate in the competition at your own risk, and Waker Games will not be responsible for any harm or loss that you may incur.

1. To participate in the Astroon Fall competition, you must download and play the game from the official app store. The game is available for free to everyone who wishes to participate in the competition.
2. Each player starts with an equal score of zero at the beginning of the competition. The score is determined by the height of the Astroon Fall that the player creates in the game.
3. The aim of the competition is to stack the gift boxes (or other items as books) as high as possible and achieve the highest score. Players can stack the gift boxes in any way they wish, but they must ensure that the tower remains stable and does not collapse.
4. The competition will run for one month, starting on the first day of the month and ending on the last day of the month at 11:59 PM EST. During this time, players can play the game as many times as they wish to improve their score.
5. The winner of the competition will be the player with the highest score on the leaderboard at the end of the month. The leaderboard will be updated in real-time, and players can view their position on the leaderboard at any time during the competition.
6. In case of a tie, the player who achieved the score first will be declared the winner. Waker Games will use the timestamp of the score to determine the winner.
7. Waker Games reserves the right to disqualify any player who violates the rules or engages in cheating. Cheating includes using bots or any other automated tools to play the game.
8. Waker Games may offer prizes for the monthly competition, which will be announced on its official social media accounts. The prizes will be awarded to the player with the highest score on the leaderboard at the end of the competition.

1. You agree to comply with the terms and conditions of this User Agreement.
2. You acknowledge that Waker Games may use your name, email address, and gameplay data for promotional purposes. Your personal information will not be shared with any third party without your consent.
3. You agree to not engage in cheating or any other form of misconduct that could compromise the integrity of the competition. Cheating includes using bots or any other automated tools to play the game.
4. You acknowledge that Waker Games may disqualify you from the competition if you violate the rules or engage in cheating. Waker Games may also ban you from participating in any future competitions.
5. If Waker Games wants to confirm, you must officially prove that you are over 18 years old.
6. You understand that in order to participate in the competition and be on the leaderboard, you must provide your email address and nickname. You can delete your account from My Profile if you want. If you delete your account, you are considered withdrawn from the competition.
7. You understand and agree that Waker Games is not responsible for any technical issues or errors that may occur during the competition. Waker Games will make every effort to ensure that the competition runs smoothly, but it cannot guarantee that there will be no technical issues.
8. You acknowledge that Waker Games may modify or cancel the competition at any time without prior notice. If the competition is cancelled, Waker Games will not be liable to provide any compensation or reimbursement to the participants.
9. You agree to release and hold harmless Waker Games from any claims, damages, or liabilities arising from your participation in the competition. You participate in the competition at your own risk, and Waker Games will not be responsible for any harm or loss that you may incur.

1. To participate in the Gift Tower competition, you must download and play the game from the official app store. The game is available for free to everyone who wishes to participate in the competition.
2. Each player starts with an equal score of zero at the beginning of the competition. The score is determined by the height of the gift tower that the player creates in the game.
3. The aim of the competition is to stack the gift boxes (or other items as books) as high as possible and achieve the highest score. Players can stack the gift boxes in any way they wish, but they must ensure that the tower remains stable and does not collapse.
4. The competition will run for one month, starting on the first day of the month and ending on the last day of the month at 11:59 PM EST. During this time, players can play the game as many times as they wish to improve their score.
5. The winner of the competition will be the player with the highest score on the leaderboard at the end of the month. The leaderboard will be updated in real-time, and players can view their position on the leaderboard at any time during the competition.
6. In case of a tie, the player who achieved the score first will be declared the winner. Waker Games will use the timestamp of the score to determine the winner.
7. Waker Games reserves the right to disqualify any player who violates the rules or engages in cheating. Cheating includes using bots or any other automated tools to play the game.
8. Waker Games may offer prizes for the monthly competition, which will be announced on its official social media accounts. The prizes will be awarded to the player with the highest score on the leaderboard at the end of the competition.